Behandlungsbereiche bei Erwachsenen


Afazi

Nörolojik rahatsızlıklar sonucunda oluşan Afazi’de bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri güçleşir. Anlama/Kavrama, İfade gücü, Okuma veya Yazma yetisi alanlarında bozukluklar oluşur. Bu bozukluklar çoğu zaman birlikte oluşur. Rahatsızlıklar farklı siddetlerde baş gösterebilir.

Konuşma Terapisi Nörolojik rahatsızlığın oluştuğu andan itibaren acilen başlatılmalıdır ve ardından Terapiye ara verilmeden sürdürülmelidir.


Dizartri/ Dizartrofoni

Dizartrik konuşma bozuklukları telaffuz kabiliyetini olumsuz yönde etkiler. Beyin Motorik düzenleme ayrıca Dil ve Dudak hareketlerini gerçekleştirmekte zorlanır. Dizartri’nin oluşum nedenlerinden biri Merkezi Sinir Sisteminin hasara uğramasıdır. Örneğin, Morbus Parkinson’da görüldüğü gibi. Bir diğer neden ise Periferal Sinir Sisteminde (Çevre Sinir Sistemi) oluşan hastalıklardır. Buna örnek olarak Yüz Felci verilebilir.

Bu hastalar çıkardıkları seslerde, hecelerde veya kelimelerde aralıklar bırakarak konuştuklarından anlaşılamazlar. Bunun devamında Solunum ve Ses kullanımında bozukluklar oluşabilir.


Konuşma Apraksisi

Konuşma Apraksisi Beyin Felci, Beyin Kanaması, Travmatik Beyin Yaralanması gibi Nörolojik rahatsızlıklar sonucu oluşur. Konuşma hareketleri aslında dilin, dudakların, çenin ve sesin yardımı ile oluşur. Fakat Konuşma Apraksisi’nde bunların planlaması gerçekleşemez. Çıkardıkları seslerde, hecelerde ve kelime başlangıçlarındaki oluşumları olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla bu hastalar anlaşılamazlar ve bazen monoton bir konuşma yapısına sahiptirler.


Disfaji

Disfaji’nin açıklaması Yutkunma Bozukluğudur. Bir Nörolojik rahatsızlıktır. Beyin Felci veya Beyin Kanaması sonucu oluşur. Kafa ve Boğaz bölgelerindeki Tümörlerde bir başka etken olabilir. Disfaji ile birlikte Yüz Felci de görülebilir. Sıvı veya katı Gıdaların yutkunması zor veya imkansızdır. Gıda parçaları yutkunma gerçekleştikten sonra bile Boğaz dan Nefesborusu na kaçabilir. Buda Akciğer İltihablanmasına (Zatürre) yol açar. Dolayısıyla Logopedik Tedavi şarttır.


Yüz Felci

Halk dilinde Yüz Felci olarak tanınan Nervus Facialis Felci Periferik (Çevre Sinir Sistemi) ve Merkezi (Merkezi Sinir Sistemi) olarak ayrılır. Gözü yumma ve Alnı yukarı kaldırma hareketleri Periferik Yüz Felci’nde mümkün değildir. Bu hareketler Merkezi Yüz Felci’nde mümkün değildir. Her iki Yüz Felci durumunda Ağızın kenarı aşağıya doğru çekiktir. Ağızda tat alma ve hissetme yeteneği kayıp olabilir.


Disfoni

Fonksiyonel Disfoni Hastalığı’nın belirtileri ses kısıklığı, yorgun ses, Boğaz'da kaşıntı, gıcıklanma ve ağrılı konuşma durumudur. Bunada halk arasında Ses Bozukluğu denir. Fonksiyonel Disfoni’nin sebebi yanlış ses kullanımıdır. Bunda organik bir sebep görülmez.

Organik Disfoni Hastalığı’nda Patolojik değişimler sesbozukluğuna yol açabilir. Gırtlak bölgesindeki Tümörler veya Bezelerde Sestellerinin hareketini olumsuz yönde etkiler.


Kekemelik

Kekemelikte konuşma akışı esnasında sıkça ara vermeler oluşur. Bununla birlikte sesler, heceler, kelimeler ve/veya cümlelerin bir bölümü tekrarlanır yada uzatılarak söylenilir. Bu belirtilerle birlikte çoğu zaman kasılmalarda görülebilir. Konuşmanın yanı sıra ikincil derecede belirli Vücut hareketleride devreye girer. Kekemeli yetişkinlerde ve ergenlerde İletişimi ağır derecede etkiler. Bu durum bireyin içinde bulunduğu Toplumda çekingenlikten İzolasyona kadar kendini gösterebilir.