Çocuklar ve Ergenler


Gecikmiş Dil ve Konuşma

Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozukluğu’nda bir çocuğun kelime hazinesi ve/veya Grameri yaşına göre yeterli derece gelişmemiştir. Kelime hazinesinin sınırlı olması ise gelecekte Grameride etkiler, bu da çocuğun dili anlama kabiliyetinin gelişmesine engel olur. Bir çocuğun kelime hazinesi 50 kelimeden az ise Dil ve Konuşma eğitimini etkiler. Logopedi Tedavisi alan çocukların Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozukluğu konuştukları her dilde mevcuttur.


Telaffuz Bozukluğu

Telaffuz Bozukluğu ikiye ayrılır. Şayet Birey kelimeye fazladan bir ses eklerse veya kelimede sesin yerini değiştirirse yada bir sesi eksik söylerse bu duruma Fonolojik Bozukluk denir. Örneğin Balık yerine Alık, gel yerine del demesi gibi.

İkincisi ise Fonetik Bozukluk’tur ki bunda bireyin dil ve dudak hareketleri ile bir sesi çıkartma yetisine sahip olmamasıdır. Halk dilinde Pelteklik olarak bilinen Sigmatismus -S- sesinin yanlış telaffuzudur.


Orofasiyal Disfonksiyon

Orofasiyal Disfonksiyon Ağızda bölgesel kas bozukluğudur. Burada Dil, Dudaklar ve/veya Yüz Kasları dengesi Fizyolojik anlamda sağlanamaz. Bozuk Diş ve Çene Yapısı Orofasiyal Disfonksiyon’a sebep olur yada bunu tetikler. Devamında Dilin Dişlere baskı uygulaması sonucu oluşan Yutkunma Bozukluğu Bölgesel Kas Bozukluğuna sebep olur ve bu oluşumu tetikler. Ayrıca Telaffuz Bozukluğu'nada sebebiyet verir.


Okuma ve Yazım Bozukluğu

Okuma ve Yazım Bozukluğu Zeka Gücünden bağımsız bölgesel bir bozukluktur. Okuma ve/veya Yazım Gücünün zayıf olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü Okuma ve Yazım Bozukluğu’nun okul eğitimindeki başarı kabiliyetini olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir. Tedavi edilmemiş Okuma ve Yazım Bozukluğu bireyi ileri yaşlarına kadar takip edebilir.


İşitsel Algılama ve İşlem Bozukluğu

İşitsel Algılama ve İşlem Bozukluğu sesleri ayırtedebilme, Akustik Sinyalleri tanıma ve anlama bozukluğudur. Kulakta işitme bozukluğu yoktur. İşitilen Sinyaller Zaman ve Mekan içerisinde beyinde belirlenemezler. Beynideki Akustik bilgiler yeterince işlenilemez. Buda Konuşma ve/veya Okuma Yazım Yetisini olumsuz yönde etkiler.