Telaffuz

Konuşma esnasında sesler birleştirilip anlam taşıyan bir kelime haline getirilip telaffuz edilir. Bu sesler bir dilin ses sistemini oluşturur.

Ses sisteminin gelişimi dillerin özgün vurgusuna bağlıdır. Ses sistemini etkileyen organlar arasında gırtlak, dil, dudaklar dişler ve çene vardır. Saydığımız organların hareketleri dilden dile değişiktir.

Telaffuz bozuklukları çocuklar, ergenler ve yetişkenlerde görülür. Çocukların tersine yetişkinler telaffuz bozukluklarını çoğu zaman nörolojik rahatsızlıktan dolayı sonradan edinirler.

Telaffuz Bozuklukları

  • Dizartri/Dizartrofoni
  • Konuşma Apraksisi
  • Kekemelik
  • Telaffuz Bozukluğu