Özel Danışmalar

Sesimi nasıl doğru kullanabilirim?

Ses iletişimin en temel ögesidir.

Bazı meslek dallarında ses kullanımı birtakım meslek dallarına oranla daha yoğundur.

Örneğin telefon Santrallarında çalışanlar, öğretmenler, sigorta çalışanları, satıcılar gibi. Bu mesleklerin sese olan etkisi orta ve yüksek oranda yoğundur.

Sesini kullağa hoş ve güzel sekilde gelecek bir şekilde kullananlar, bilgileri karşısındaki muhatabına daha anlaşılır bir şekilde aktarabilirler.

Özel egzersizler her meslek grubu için bireysel olarak,
„Sesimi nasıl doğru kullanabilirim?“ Seminerlerinde sunulur.

 


Düzgün Telaffuz ve Diksiyon

Durumlar Telaffuz ile birklikte her an biraz değişebilir. - Hesse

Marketde kasiyerin söylediği fiyatı, telefonda otelin resepsiyon çalışanını anlayamadınız. Banka memurunun verdiği talimatlar size çok hızlı geldi. Bu durumlar sizede tanıdık geliyormu?

Oysa yukardaki talimatları veya söylenen fiyatları ve bilgilendirmeleri veren şahıslar açık, belirgin ve tabi bir şekilde telaffuz etselerdi, sizin için daha anlaşılır olabilirdi.

„,Düzgün Telaffuz ve Diksiyon“ Seminerinde bütün bu olumsuzluklar egzersizler sayesinde ortadan kaldırılabilir.

Ebeveyn için özel Bilgilendirme

Sağlıklı bir dil ve konuşma oluşumu çocukta zeka gelişimini destekler. Dilgelişimi çocugun ilk aylarında başlar. 
Hedef sağlıklı bir dilgelişimini destekleme olmalıdır.

Bu destek çocuga kitap okumada, sorduğu sorulara yanıt vermede oyun oynama anlarında gerçekleşmelidir.

Sekiz yılda edindiğim mesleki tecrübelerimde gözlemlediğim şudurki, çokdillilik dilgelişimini olumlu yada olumsuz yönde etkiler. Olumlu etkiler görebilmek için sağlıklı destekler sürekli sağlanmalıdır.

,„Ebeveyn için özel Bilgilendirme“ Seminerlerinde doğru dilgelişimi ve çokdillilik için teorik bir şekilde bilgiler aktarılır. Bunların günlük hayatta pratiğe geçirilmesi için önemli tavsiyelerde bulunulur.