Dil ve Konuşma

Dil insanlar arasında en önemli iletişim yoludur. Düşünceler ve hisler ancak dil aracılığı ile sağlanır.

Her dilin kendine has bir vurgu modeli ve dolaylısıyla önemli bir fonksiyonu vardır. Bu şekilde kelime hazinesi genişler.

Geniş kelime hazinesi, anlama kabiliyeti ve Gramer sadece yeterli bir lisan bilgisi anlamına gelmez. Tam tersine bunların yetersizliği, kavrama kabiliyetini olumsuz yönde etkiler.

Çocuklarda dil ve konuşma oluşumu geçikmeli veyahut bozuk gelişim gösterir.

Yetişkinlerde dil ve konuşma yetisi bir Nörolojik rahastızlıktan sonra olumsuz yönde etiklenebilir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları

  • Afazi
  • Gecikmiş Dil ve Konuşma
  • İşitsel Algılama ve İşlem Bozukluğu
  • Okuma ve Yazım Bozukluğu