Dil ve Tedavi Merkeziniz

Sindelfingen

Dil ve Konuşma

Dil en önemli iletişim yoludur.
Dilbozuklukları hayattan dışlanmaya sebep olabilir.

Telaffuz

Her insanın kendine özgü bir konuşması, veya telaffuzu vardır.
Telaffuz bozuklukları çocuklar ve yetişkinlerde görülebilir.

Ses

Karekteristik ses renkleri vardır.
Oragnik veya fonksiyonel faktörler ses oluşumunu olumsuz yönde etkiler.

Yutkunma

İnsanlar günde 2000 defa yutkunur. Yutkunma süreci çok yönlü bir süreçtir. Yutkunma bozuklukları ağızda başlar.n.


Dilimin sınırları Dünyamin sınırlarıdır.

Ludwig Wittgenstein, 1889 - 1951 · AVUSTURYALI-İNİGLİZ FİLOZOF

Durumlar Telaffuz ile birklikte
her an biraz değişebilir.

Hermann Hesse, 1877 - 1962 · ALMAN YAZAR

Dil düşüncenin kıyafetidir.

Samuel Johnson, 1709 - 1784 · İNGİLİZ ALİM VE YAZAR

Boğazda yüksek bir ses ile ince
düşünceler mümkün degildir

Friedrich Nietzsche, 1844 - 1900 · ALMAN FİLOLOG VE FİLOZOF

İnsanlar konuşmayı öğrenmek için 2 yil çabalar –
ama susmayı öğrenmek için 50 yil. n.

Ernest Hemingway, 1899 - 1961 · AMERİKAN YAZAR